Sing Song Sangglede!

Den tradisjonelle julekonserten med Sing Song Singers er noe vi alle gleder oss til. Også i år var det topp stemning med nesten fullsatt Nordre Ål kirke og gode tilbakemeldinger.

http://www.gd.no/kultur/article6392776.ece