Vingar Vocale rent damekor

Vingar Vocale har ved flere anledninger prøvd å rekruttere flere menn til koret. Etter flere ulike fremstøt har koret innsett at det ikke har vært mulig å "kapre" mange nok menn for å få en jevn fordeling av stemmer. Dette har ført til at fra 1. januar 2011 er Vingar Vocale nå et rent damekor.